Gröngarns förskola

För oss på Gröngarns förskola är det viktigt att både barn och föräldrar känner trygghet och glädje under sin vistelsetid. Vi arbetar hela tiden med värdegrundsfrågor och vårt förhållningssätt gentemot varandra.

Foto av sex stycken barn som sitter bredvid varandra i en jordig backe.

Gröngarns förskola ligger centralt i Enköping. Från förskolan är det nära till Munksundsskolan, bibliotek, grönområden och många parker.

Förskola har en stor och innehållsrik gård där barnen kan leka, springa, gunga, klättra, gräva, ösa vatten, kasta boll och upptäcka naturen. Vi ligger även i direkt anslutning till Gröngarnsåsen vilket ger oss stora möjligheter att vistas i skogen och uppleva djur och natur. Barnen ges stora möjligheter till att utforska och uppnå på egen hand och vi pedagoger finns med som medaktörer.

Vi har en mobil avdelning - förskolebuss för äldre barn.

Lokaler

Vi har en lärmiljö som utformas utifrån barngruppens olika behov och förutsättningar. Den ska främja barnen att ta fram och utveckla deras egen nyfikenhet och initiativförmåga. Miljön är i ständig förändring och förändras utifrån det barnen visar intresse för och utmanas av. En av avdelningarna är mobil, bussen Lågan, som varje dag erbjuder och utmanar i olika lärmiljöer runt om i samhället. På Lågan går förskolans femåringar.

Foto av Gröngarns förskola. Det är en röd träbyggnad med vita knutar.

Måltider

Förskolan har en egen kokerska som lagar fantastiskt god mat enligt riktlinjerna för bra mat i förskolan.

Måltiden som är en del i vår pedagogiska verksamhet ska vara en lugn, trevlig och lärorik stund där det sker samtal och reflektion.

Digitala verktyg

Digitala verktyg såsom lärplattor, smartboard och laptop används i verksamheten.

Bibliotek

Närheten till biblioteket gör att vi besöker den kontinuerligt.

Inskolning / introduktion

Vi använder oss av aktiv föräldraintroduktion där barn och föräldrar introduceras utifrån barnens vistelsetider. Introduktionen tar minst 4 dagar och vi förlänger introduktionstiden om behov finns.

Föräldra­samverkan

Vi har öppet hus i juni för höstens nya föräldrar och barn. Efter inskolningarna under hösten har vi ett föräldramöte för hela förskolan.

Vi erbjuder samtliga föräldrar två utvecklingssamtal per år. Det första är i augusti/september, då vi tillsammans med föräldrar kartlägger barnets intressen och förmågor. Därefter erbjuder vi ett uppföljningssamtal i februari/mars. När ett barn är nytt på förskolan erbjuder vi alltid ett uppföljningssamtal efter någon månad.

Vi ser även det dagliga mötet vid lämning och hämtning som en viktig del av vårt samarbete med föräldrar. Som förälder är du självklart välkommen att hälsa på och delta i verksamheten. Det är bra om vi får veta i förväg att du kommer, för att kunna förbereda alla barn på bästa möjliga sätt.

Sjukdom

Vid sjukdom ringer man barnets avdelning och meddelar. Då förskolan inte är öppen så kan man prata in på avdelningens telefonsvarare. Meddela gärna dagen innan att barnet återkommer.

Det är av största vikt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar bland annat då de hanterar livsmedel.

Värdegrund och lokala styrdokument

Alla barn ska få en positiv och värdefull vardag. Vi ska respektera varandra, lära av varandra och ser olikheter som något bra.

All personal på förskolan har en anmälningsplikt till socialtjänsten för barnens bästa och välmående.

Fråga rektorn om du vill ta del av aktuella planer och styrdokument.

Ansök

Kontakt

Avdelning

Larven

Telefon: 0171-62 71 52
E-post: grongarn.larven@enkoping.se

Nyckelpigan

Telefon: 0171-62 71 53
E-post: grongarn.nyckelpigan@enkoping.se

Myggan

Telefon: 0171-62 71 54
E-post: grongarn.myggan@enkoping.se

Spindeln

Telefon: 0171-62 71 55
E-post: grongarn.spindeln@enkoping.se

Myran

Telefon: 0171-62 61 10
E-post: grongarn.stacken@enkoping.se

Rektor

Anna-Kari Palm
Telefon: 0171-62 64 59
E-post: grongarnsforskola@enkoping.se

Fakta om förskolan

  • Adress: Gröngarnsvägen 2, 745 26 Enköping
  • Telefon: 070-1626910
  • År: 1–5 år
  • Antal: 100 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun