Munkkällans förskola

Munkkällans förskola ligger tillsammans med skolan på Munksundet. Munkkällan är en nybyggd arkitektritad förskola med stora ljusinsläpp och en miljö som är anpassad till barnens nivå.

En anställd och två barn bygger sandslott tillsammans.

Vid Munkällan är det nära till kultur, natur, grönområden, bibliotek och lekparker. På förskolan går det ca 100 barn och det arbetar ca 20 personal.

Arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett demokratiskt arbetssätt, som innebär att vi utgår från barnens intressen och förmågor. Det innebär att se det barnen ser, lyssna in det barnen pratar om och därefter utmanar barnens tankar med frågor utifrån deras intressen och väcka deras nyfikenhet.

I verksamheten är miljön en betydande faktor för barns utveckling och lärande, en så kallad tredje pedagog. Vi arbetar med att förändra och förnya miljön efter barnens behov och intressen.

Vi vill lägga grunden för det livslånga lärandet och barnen lär sig framförallt i samspel och i lek med varandra. Miljön barnen vistats i ska vara lugn och trivsam med närvarande pedagoger vilket skapar trygghet hos barnen. Vi vill uppmuntra barnen att göra så mycket som möjligt själva och ge dem tid och rum för detta. Att kunna själv, våga be om hjälp och våga hjälpa andra tränar barnets självkänsla och ökar tilltron till det egna jaget. Pedagogerna finns nära för att ge barnen stöd och uppmuntran i att få uppleva JAG KAN.

För oss är allt det vi gör i samspel med barnen under deras vistelsetid på förskolan pedagogisk verksamhet. All kommunikation mellan individerna på förskolan, både barn och vuxna, ingår i barnets lärande. Barnen lär sig hela tiden, hela dagen, genom att kommunicera med andra, observera andra och genom att leka med andra. För oss är det viktigt att barn och vuxna får ett bra bemötande och känner sig välkomna till förskolan.

Ett foto på Munkkällans utegård och en del av förskolan. Det är en flervåningsbyggnad i tegel.

Matsal

Förskolan har en egen matsal där alla måltider lagas och serveras.

Ansök

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till våra avdelningar på Munkkällans förskola.

Avdelningar

Såpbubblan

Telefon: 0171-62 71 42
E-post: munkkallan.sapbubblan@enkoping.se

Trollet

Telefon: 0171-62 71 43
E-post: munkkallan.trollet@enkoping.se

Vattenfallet

Telefon: 0171-62 71 45
E-post: munkkallan.vattenfallet@enkoping.se

Regnbågen

Telefon: 0171-62 71 44
E-post: munkkallan.regnbagen@enkoping.se

Trädkojan

Telefon: 0171-62 71 47
E-post: munkkallan.tradkojan@enkoping.se

Ballongen

Telefon: 0171-62 71 46
E-post: munkkallan.ballongen@enkoping.se

Rektor

Caroline Mattsson
Telefon: 0171-62 70 98
E-post: munkkallansforskola@enkoping.se

Fakta om förskolan

  • Adress: Löparegatan 12
  • Telefon: 0171-62 70 98
  • År: 1-5 år
  • Antal: 90-100 fullt utbyggd
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun