Nattugglans natt- och helg­verk­samhet

Nattugglan erbjuder en pedagogisk verksamhet dygnet runt för vårdnadshavare som har behov av omsorg på obekväm tid.

Foto på ett barn som tittar ut ur en rutschkana.

Fakta om förskolan

  • Adress: Hornugglegränd 11, 745 60 Enköping
  • Telefon: 0171-62 66 99
  • År: 1–12 år
  • Antal: 90 barn i förskole- och skolålder
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun

Nattugglan är den kommunala natt- och helgverksamheten i Enköping. För att ditt barn i åldern 1-5 år ska få placering på Nattugglan, behöver ditt barns ordinarie placering vara på Sagogrändens förskola.

Nattugglans verksamhet bedrivs på Hornugglegränd 11 på Lillsidan. 

De förskolebarn som har behov före och efter ordinarie öppettider är på Nattugglan, som ligger på våningen ovanför Sagogrändens förskola.

Öppettider

Nattugglan har öppet klockan 17-07 för barn i åldrarna 1-12 år.

Röda dagar och helger har Nattugglan öppet dygnet runt.

Regler och ansökan

Du kan ansöka om en plats på avdelningen Nattugglan som ligger på Sagogrändens förskola. Den är öppen dygnet runt.

Du kan bara få en plats om barnets eventuella andra vårdnadshavare också arbetar obekväm arbetstid. Vardagar klockan 18.30-06.00 samt fredag klockan 18.30 till måndag 06.00 räknas som obekväm arbetstid.

Det är inget lagkrav för kommuner att erbjuda natt- och helgverksamhet. Därför gäller inte garantitiden på fyra månader som annars gäller alla förskoleplaceringar. Det betyder att du kan behöva vänta längre på en plats.

I Enköpings kommun finns endast kommunal natt- och helgverksamhet.

Ansök

Vår vision

Det är roligt och meningsfullt att gå till min förskola/skola! Jag känner mig trygg med mina kamrater och med de vuxna. Möten med människor och olika kulturer är betydelsefulla och ger lust och inspiration till utveckling och lärande.

Arbetssätt

Vi strävar efter att både barn och föräldrar ska känna sig trygga att komma till oss. Vi vill att varje barn ska kunna komma hit med glädje, för att tillbringa sin dag, sin fritid och/eller sovtid tillsammans med kamrater och personal på Nattugglan.

Den pedagogiska verksamheten ska vara lustfylld och stimulerande för alla barn. Barnen är under stor del av dagen indelade i grupper, beroende på mognad och intressen. Det ger barn möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Språk, matematik, natur och teknik ingår i vår dagliga verksamhet.

Vi erbjuder en inspirerande miljö utomhus där där barnet på ett lustfyllt sätt får många nya upplevelser.

En dag hos oss

För att barnen ska känna sig välkomna och sedda är vi noga med att välkomna barnen när de kommer. Det skapar en känsla av trygghet och barnen får en bra start på sin vistelse hos oss.

Varje dag ger vi barnen möjlighet till planerade och spontana aktiviteter både inomhus och utomhus. Till exempel testar vi olika experiment, sjunger, dansar, skriver sagor, bygger i sandlådan, gungar och upptäcker skogen. Leken har en stor plats i vår verksamhet och är en viktig lärsituation. Under dagen delas barnen i upp i smågrupper utifrån mognad och intressen, det skapar trygghet och gemenskap.

Efter maten sover de barn som har behov utomhus i sina vagnar. De barn som är vakna har ofta en lugn stund med sagoläsning, pyssel, målning eller liknande aktiviteter.

På vardagskvällarna försöker vi skapa lugn och ro så att barnet kan varva ner efter en händelserik dag. Vi kan till exempel spela spel, göra läxor och läsa böcker. Helgerna fyller vi med olika inom- och utomhusaktiviteter, utifrån barnens intressen och behov.

På fredags- och lördagskvällarna blir det lite extra mys med helgfika och eventuellt en film.

När vårdnadshavarna hämtar barnen får de information om vad som har hänt under tiden hos oss. Vi strävar efter att alla barn ska få ett bra avslut på varje tillfälle hos oss.

Måltider

Måltider är en viktig stund på dagen då vuxna och barn tillsammans sitter ned för att samtala och reflektera. Det skapar ett gott samspel och vi pratar om vad som har hänt under dagen och vad som ska hända.

Vi har en varierad kost och uppmuntrar barnen att smaka på allt och pedagogerna föregår med gott exempel. Vi tar hänsyn till barnens matallergier och specialkost.

Vi vill främja barnens hälsa och har till exempel inte söta mellanmål, drycker eller glass.

Sjukdom

Det är av största vikt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar bland annat då de hanterar livsmedel.

Inskolning / introduktion

För att ge ditt barn en bra start i förskolan, och att det skall fungera i fortsättningen, är det viktigt att vi tillsammans satsar på introduktionen. Du måste vara beredd på att ge ditt barn den tid det behöver för att bli trygg i den nya miljön och med oss vuxna som arbetar.

Av erfarenhet vet vi att vi skapar bästa förutsättning för trygghet och trivsam vistelse genom att skynda långsamt fram med introduktionen.

Planer och dokument

Aktuella planer delas ut av rektorn vid förfrågan.

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till vår personal på Nattugglan.

Avdelning

Nattugglan

Telefon: 0171-62 70 94
E-post: nattugglan@enkoping.se

Rektor

Marie-Louise Westring Andersson
Telefon: 0171-62 66 99
E-post: marie-louise.westring-andersson@enkoping.se