Örsundsbro förskola

Vi arbetar aktivt med Läslyftet för att stärka barns läs- och skrivutveckling.

Ett barn leker i en klätterställning med hjälp av en vuxen.

Lokaler

Örsundsbro förskola är nybyggd och invigdes till höstterminen 2020. Vi var den första förskola i kommunen som fick flytta in i lokaler som byggts enligt utbildningsförvaltningens eget ramprogram. Programmet har tagits fram i samverkan med oss inom förskolan vilket innebär ett starkt barnperspektiv i utformningen av lokalerna. Till exempel är handfat, fönster och möblemang anpassade för barns höjd. Vi har fina utemiljöer som inbjuder till varierad lek på gårdarna.

Foto på Örsundsbro förskola. Det är en flervåningsbyggnad i tegel med färgglada glasfönster.

Måltider

Vi har ett eget tillagningskök med en egen kokerska som lagar all mat. I den nya förskolan kommer vi även ha en matsal där barnen kommer äta sin mat.

Digitala verktyg

På varje avdelning har vi en lärplatta där barnen får använda pedagogiska appar som främjar deras utveckling. Vi använder oss även av programmering med så kallade Bee-Bot. Barnen får här möjlighet till att upptäcka nya världar vilket vidgar deras förståelse och bidrar till deras fortsatta utveckling.

Bibliotek

Vi besöker biblioteket på Örsundsbroskolan regelbundet, men har även ett eget i huset där barnen själva får gå och låna böcker till sin avdelning.

Inskolning / introduktion

På Örsundsbro förskola har vi två veckors introduktion i grunden, men tiden styrs utefter barnets behov. Det är bra om föräldern som sköter introduktionen kan vara tillgänglig under de två veckorna. Första dagen hälsar ni på förskolan och får bekanta er med innemiljön och pedagoger samt andra barn. Sedan utökas tiden succesivt och när föräldern känner att barnet är redo så testar vi att göra en lämning och ser hur det går. Det viktigaste för oss pedagoger är att ni föräldrar känner er trygga och redo att lämna ert barn.

Föräldra­samverkan

Den viktigaste samverkan med föräldrarna är vid hämtning och lämning där vi tillger varandra viktig information kring barnet. Vi har även en tavla i hallen där information skrivs upp samt ett instagramkonto där bilder från den pedagogiska verksamheten läggs upp. Utvecklingssamtal sker en gång per termin där barnets nuläge och kommande utveckling i verksamheten tas upp. Vi har föräldramöte en gång per år på höstterminen. På våren bjuder vi in till föräldrasamverkan på förskolans dag i maj. Vi har föräldraråd en gång per termin. Varje avdelning utser föräldrarådsrepresentanter som har möte med rektor och pedagoger från avdelningarna. På mötet lyfter vi frågor från föräldragruppen och pågående pedagogiska projekt.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter.

Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Värdegrund och lokala styrdokument

Vi driver vår förskola genom att tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där vi utgår från barnens intressen och förmågor till att lära. Att tillämpa barnens perspektiv tycker vi ligger till stor vikt i vårt arbete som pedagoger, att se och lyssna på barnen. Att utmana och ifrågasätta barnens tankar ger de möjlighet till att utforska och utvecklas vidare. Vi anpassar både inne- och utemiljön efter barnens behov så att den främjar barnens utveckling och lärande. Vi ser miljön som den tredje pedagogen.

Barnen lär sig i samspel och lek med varandra och det är där som det livslånga lärandet uppstår vilket vi vill lägga en god grund för, det ska vara ett lustfyllt lärande. Vi låter barnen prova på att göra saker på egen hand och ger dem tid till det, med oss pedagoger där som en trygghet. Att stärka jaget, att våga vara sig själv och tro på sig själv är punkter vi uppmuntrar till i den dagliga verksamheten. Allt samspel och all kommunikation, som sker mellan barnen och mellan barn och pedagog bidrar till barnens lärande och ligger till grund för den pedagogiska verksamheten som vi driver. I vår dagliga verksamhet ingår språk, matematik, natur, teknik samt olika estetiska uttrycksformer. I våra ryggar har vi läroplanen för förskolan, Lpfö18, som är det styrdokumentet som vi förhåller oss till.

Ansök

Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till Örsundsbro förskola.

Avdelning

Östra 1

Telefon: 0171-62 53 65
E-post: orsundsbro.ostra1@enkoping.se

Östra 2

Telefon: 0171-62 53 73
E-post: orsundsbro.ostra2@enkoping.se

Östra 3

Telefon: 0171-62 53 66
E-post: orsundsbro.ostra3@enkoping.se

Östra 4

Telefon: 0171-62 53 72
E-post: orsundsbro.ostra4@enkoping.se

Västra 1

Telefon: 0171-62 53 53
E-post: orsundsbro.vastra1@enkoping.se

Västra 2

Telefon: 0171-62 53 54
E-post: orsundsbro.vastra2@enkoping.se

Västra 3

Telefon: 0171-62 53 42
E-post: orsundsbro.vastra3@enkoping.se

Västra 4

Telefon: 0171-62 55 67
E-post: orsundsbro.vastra4@enkoping.se

Rektor

Anna Forsell
Telefon: 0171-62 68 57
E-post: orsundsbroforskola@enkoping.se

Fakta om förskolan

  • Adress: Ängsvägen 6, 749 60 Örsundsbro
  • Telefon: 0171-62 68 57
  • År: 1–5 år
  • Antal: 100 barn
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun