Salnecke förskola

På Salnecke förskola arbetar vi just nu med Läslyftet för barns läs- och skrivutveckling.

Foto på flera barn som gungar. En vuxen person står i bakgrunden.

Salnecke förskola ligger i ett villaområde som erbjuder ett varierat utbud av gräsytor, lekplatser, småskogar och gångstigar. Vi har en stor lummig och variationsrik gård som uppmuntrar till nyfikenhet, lek och upptäckarglädje.

Lokaler

Våra lokaler har både större och mindre rum vilket möjliggör för barnen att ingå i både större och mindre sammanhang under dagen. Mellan varje avdelning finns ett rum som möjliggör för skapande, konstruktion, färg och form.

Foto på Salnecke förskola. Det är ett vitt trähus med vita knutar.

Måltider

På Salnecke förskola har vi ett eget tillagningskök med en egen kokerska. Maten som serveras i kommunens förskolor lagas nästan alltid från grunden. Matsedeln görs så att den ska vara så god och nyttig som möjligt och passa så många som möjligt. Maten utgår från Livsmedelsverkets rekommendationer. Om ditt barn behöver specialkost går det bra att ansöka om det.

Digitala verktyg

Vi använder lärplattan tillsammans med ljusprojektor för att stimuleras barnens fantasi och lek. Lärplattan används även för att läsa av QR-koder. Bakom koderna kan sånger, böcker och ramsor dölja sig. Koderna används också för att komma in på UR där många pedagogiska program för förskolan finns. Lärplattan bjuder även på många pedagogiska appar som hörselmemory, göra egna böcker, lyssna på böcker samt många olika pedagogiska spel.

Vi lär oss också programmering med hjälp av våra Bee-bots.

Bibliotek

Vi har skapat ett eget litet bibliotek med förskolans egna böcker, biblioteksböcker samt av böcker Skolverket delat ut till Sveriges förskolor. Barnen har möjlighet att sitta och läsa och titta i böcker på mjuka kuddar eller krypa upp i soffan för att lyssna på saga. Vi har tillgång till bokbussen som kommer förbi förskolan vid ett tillfälle i månaden.

Vi har även ett bibliotek i samhället som ligger 2 km bort dit vi går ibland.

Inskolning / introduktion

Under introduktionen ska ditt barn lära känna oss pedagoger och bli trygg här på förskolan. På Salnecke förskola använder vi oss av föräldraaktiv introduktion. Föräldraaktiv introduktion innebär att du som förälder är tillsammans med ditt barn under minst tre hela dagar på förskolan. I en föräldraaktiv introduktion introduceras ditt barn och du som förälder tillsammans in i förskolans dagliga verksamhet. Ditt barn får genom din närvaro i lugn och ro vänja sig vid förskolans rutiner och miljö.

Du som förälder är aktiv med ditt barn och sköter ditt barn under de första dagarna. Du klär av och på, byter blöjor, hjälper barnet vid lunchen, söver i vagnen mm. När barnet börjar släppa dig är det viktigt för dig att hålla dig i bakgrunden, men ändå finnas nära så ditt barn kan komma och tanka trygghet.

Vi räknar med att en introduktion tar cirka två veckor och det är bra om barnet har korta dagar den första veckan.

Efter cirka 4-6 veckor kommer ansvarig pedagog att ha uppföljningssamtal. Vi resonerar om hur ni upplevde introduktionen, tiden som varit och hur ditt barn har det på förskolan.

Föräldra­samverkan

På förskolan lägger vi stor vikt vid att ha god samverkan med föräldrar. Vi strävar efter att ha en öppen, positiv och respektfull dialog samt att föräldrar ska känna sig trygga och informerade om barnets dag.

På förskolan har vi ett föräldraråd, föräldramöten och utvecklingssamtal. Vi skickar kontinuerligt ut informationsbrev. Föräldrarådet träffas vid ett tillfälle per termin. Varje avdelning har föräldrarepresentanter som träffar rektorn och pedagoger för att lyfta frågor från föräldrar samt få information om den pågående pedagogiska verksamheten.

Sjukdom

Det är viktigt att barnen är friska för att orka med sin tid hos oss. Barnens allmäntillstånd avgör om barnet orkar vara hos oss och kan delta i alla aktiviteter. Vi följer kommunens riktlinjer för sjukdom i förskolan.

För att förhindra smittspridning har vi tydliga hygienrutiner som till exempel att tvätta händerna ofta och använda pappershanddukar. Personalen använder skyddshandskar vid behov.

Värdegrund och lokala styrdokument

För att utveckla barnens förmåga till social kompetens arbetar vi dagligen med värdegrundsfrågor. Frågor som ofta diskuteras är hur man är en bra kompis och hur man respekterar människor i sin omgivning.

Vårt arbete utgår från barnens behov och intressen. Pedagogerna är alltid nära barnen och stödjer dem i deras utveckling och i sitt lärande. Det är viktigt att barnen har roligt under sin vistelse i förskolan, att känner glädje och lust till att vidareutvecklas. Alla barn ska lyckas. Vi hjälper barnen att utveckla en trygghetskänsla bland annat genom att ha fasta rutiner, bestämda platser vid mat och för kläder i hallen. Fasta rutiner skapar trygghet och att vara trygg innebär bland annat att man vågar prova nya saker och att hävda sin egen åsikt.

Ansök

Kontakt

Avdelningar

Humlan

Telefon: 0171-62 55 16
E-post: salnecke.bjornen@enkoping.se

Nyckelpigan/Fjärilen

Telefon: 0171-62 52 39
E-post: salnecke.bjornen@enkoping.se

Eken/Linden

Telefon: 0171-62 52 38
E-post: salnecke.trollet@enkoping.se

Björken

Telefon: 0171-62 55 13
E-post: salnecke.trollet@enkoping.se

Rektor

Anna Forsell
Telefon: 0171-62 68 57
E-post: salneckeforskola@enkoping.se

Fakta om förskolan

  • Adress: Eningbölevägen 60, 749 61 Örsundsbro
  • Telefon: 0171-62 55 13
  • År: 1–5 år
  • Driftsform: Kommunal
  • Huvudman: Enköpings kommun