Lotteritillstånd

Ideella föreningar eller registrerade trossamfund som är öppna för allmänheten får efter registrering anordna lotterier.

Innan registrering ska föreningen ha utsett en lotteriföreståndare som behöver godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Krav för lotteriverksamhet

  • Lotteriet får bara tillhandahållas inom Enköpings kommun.
  • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
  • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
  • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
  • Lotteriet får inte tillhandahållas online.
  • Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas värde.

Ansökan

Skicka in ansökan om lotteritillstånd tillsammans med protokollsutdrag om utsedd Lotteriföreståndare för uppdraget till:

Enköpings kommun
Upplevelsförvaltningen
Lotteritillstånd
745 80 Enköping

Mer information