Journummer när kommunen har stängt

Här hittar du olika typer av kris- , nöd- och stödnummer, som du kan behöva i en nödsituation.

Det kan handla om att du akut behöver göra en felanmälan, behöver komma i kontakt med SOS Alarm, eller göra en akut orosanmälan. Här finns även information om hur du kan komma i kontakt med olika samhällsfunktioner utanför ordinarie kontorstid.

SOS Alarm

Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.

Telefon: 112

Samhällskris

När du vill få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället.

Telefon: 113 13

Felanmälan

Vid akuta händelser som till exempel hiss som fastnat, vattenläcka, avloppsstopp och farligt elfel. Ring SOS-alarm.

Telefon: 018-10 60 10

Akut orosanmälan

Ring socialjouren om du behöver akut hjälp av socialtjänsten kvällar och helger. Socialjouren når du bara via telefon.

Telefon: 018-15 00 00

Om det gäller en akut situation där det är fara för liv och hälsa ska du alltid ringa 112.

En orosanmälan kan du också enkelt göra i vår e-tjänst dygnet runt.
Om du registrerar anmälan efter kontorstid hanterar socialförvaltningen den nästkommande vardag.

Akutmottagningen, Lasarettet i Enköping

Telefon: 0171-41 80 00

1177 Vårdguiden

Telefon: 1177 (dygnet runt)

Polismyndigheten i Uppsala län

Närpolisen i Enköping

Besöksadress: Korsängsgatan 42, Enköping

Telefon: 114 14

Brottsofferjouren i Enköping

Den som har varit utsatt för brott kan få råd och stöd.

Telefon: 0171-262 06 eller 0171-264 15

Öppettider: måndag–fredag klockan 10.00–13.00.

Nationella hjälplinjen

Kostnadsfri psykologisk hjälp.

Telefon: 020-22 00 60

Kvinnofridslinjen

Telefon dygnet runt: 020-50 50 50

Mansmottagningen mot våld i Uppsala, MVU

Telefon: 018-13 46 00

Bris, för barn

Barnens rätt i samhället

Barntelefon: 116 111

Bris, för vuxna

Barnens rätt i samhället

Vuxentelefon: 0771-50 50 50

Röda korset

Jourhavande kompis

Röda korsets jourtelefon för unga.

Telefon: 020-222 444

Kvinnojouren i Enköping

Telefon: 0171-44 02 42