Esikoulu

Esikoulu on tarkoitettu 1–5-vuotiaille lapsille.

Esikoulut Enkoping

Suomenkielinen esikoulu

Enköpingin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Tämä tarkoittaa, että suomenkielisillä on erityisasema ja erityisoikeuksia kunnassa. Yksi näistä oikeuksista on, että kaikilla lapsilla, joiden huoltaja sitä haluaa, on oikeus saada täysin tai olennaisilta osin suomenkielistä opetusta esikoulussa. Kunnalla on velvollisuus kysyä huoltajilta, jotka hakevat esikoulupaikkaa, jos he toivovat paikkaa suomenkielisessä esikoulussa. Lapsen ei tarvitse osata suomea.

Työskentelemme esikoulun opetussuunnitelman mukaan ja tavoitteena on, että lapset kehittävät ja vahvistavat suomen kielen taitoaan ja kulttuuri-identiteettiään.

Enköpingin kunnassa suomenkielistä esikoulutoimintaa tarjoaa tällä hetkellä Enöglan esikoulu.

Esikoulussa on suomenkielinen varhaiskasvattaja, joka päivittäin kiertää eri osastoilla ja puhuu lasten kanssa suomea. Sen lisäksi kootaan joka päivä iän mukaan ryhmä, jossa lapset saavat opetusta suomen kielessä sekä ryhmässä, että yksittäisesti. Esimerkiksi maanantaisin aamupäivällä vähän vanhemmat suomenkieliset lapset tapaavat toisensa ryhmässä ja iltapäivällä he harjoittelevat arkisuomea yksin opettajan kanssa. Tiettyinä päivinä kokoaa varhaiskasvattaja 3-4 lasta ja vie heidät sähköpyörällä retkelle opiskelemaan luontoa ja eläimiä. Esikoulun keittiö valmistaa lapsille mukaan retkilounaan. Suomen kielen ryhmään voi liittyä, vaikka lapsi ei vielä osaisi suomea. Riittää, että vanhemmat tunnistavat suomalaisen taustansa ja ovat kiinnostuneita. Opetuksessa käytetään sekä suomen että ruotsin kieltä.

Esimerkkejä suomalaisen kulttuurin ja suomalaisten perinteiden säilyttämisen hyväksi tehdystä toiminnasta Enöglassa:

  • Vappuna askartelemme perinteisiä vappunaamareita ja vappuhuiskia.
  • Laskiaistiistaita vietämme laskettelemalla pulkkamäkeä.
  • Suomen itsenäisyyspäivää juhlistamme askartelemalla ja kertomuksilla Suomesta ja sen historiasta.
  • Kungsgårdenin hoivakodin suomenkieliset asukkaat ovat meille tärkeitä ja vierailemme siellä mielellään.
  • Huomioimme kaikki suomalaiset juhlapäivät, keskustelemme perinteistä, miten ne ovat syntyneet ja miten ne eroavat Suomessa ja Ruotsissa.