Henkilötietoja

Tässä selitämme yleisluonteisesti, kuinka kunta käsittelee henkilötietoja. Kuvaamme myös sinun oikeutesi ja annamme yhteystiedot.

Johdanto

Useimpia kunnan toimintoja säätelee laki, ja silloin tarvitaan tiettyjä henkilötietoja, jotta kunta voi täyttää velvollisuutensa. Jokainen kunnan lautakunta on vastuussa siitä, että juuri kyseisen lautakunnan hallinnoimia henkilötietoja käsitellään korrektisti.

Sinulla on aina oikeus saada tietoa siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, ja oikeus esittää eriävä mielipide tietojen käsittelystä. Joskus kunnalla on lain mukaan velvollisuus säilyttää henkilötietosi, toisinaan taas on mahdollista soveltaa menettelytapoja.

Me kunnassa pyrimme myös hyvään tietoturvaan, mitä tulee tietoihin sinusta.

Mitä tietoa keräämme?

Keräämme tietoa sekä sinulta itseltäsi että muista lähteistä. Kun luovutat henkilötietoja itsestäsi, saat tietoa siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, ellet ole saanut tietoa aiemmin. Se, mitä tietoja keräämme ja miksi, vaihtelee kunnan eri toimintojen mukaan.

Toiminnoissa, joissa on kyse lupien myöntämisestä ja vastaavasta, tarvitaan usein melko paljon henkilötietoja, jotta kaikki toimii säädösten mukaan. Tarvitaan esimerkiksi osoite, henkilönumero ja muita asian vaatimia tietoja.

Muun tyyppisissä yhteyksissä kuntaan ei yleensä tarvita yhtä paljon tietoja eikä yhtä pitkään. Kyse voi olla esimerkiksi muutamista yhteystiedoista.

Jos vapaaehtoisesti lähetät suuren määrän tietoja, kuten esimerkiksi juoksevaa tekstiä sähköpostissa, voimme joissakin tapauksissa joutua säilyttämään tiedot, vaikka emme aluksi tarvinneetkaan niitä. Näin siksi, että kunnan on lain mukaan säilytettävä monia asiakirjoja. Esimerkki tästä on se, kun haet työpaikkaa tai lähetät kansalaisehdotuksen.

Asian käsittely vaikuttaa siihen, kuinka kauan säilytämme tietojasi. Saadaksesi tietää henkilötietojen karsinta-ajan voit ottaa yhteyttä lautakunnan henkilötietovastaavaan. Usein meidän on arkistoitava henkilötiedot kunnanarkistoon arkistolain mukaisesti.

Lainkohdat

Tietosuoja-asetuksen mukaan kaikella henkilötietojen käsittelyllä tulee olla tukea laissa. Kyse on osittain tietosuoja-asetuksesta, mutta myös muusta Ruotsin lainsäädännöstä, kuten tietosuojalaista ja erityisistä henkilötietolaeista tietyillä alueilla, kuten esimerkiksi hoitoalalla.

Useimpia kunnan toimintoja säätelee laki, ja silloin tarvitaan tiettyjä henkilötietoja, jotta kunta voi täyttää velvollisuutensa. Kunnalla on myös lain mukaan velvollisuus säilyttää yleiset asiakirjat.

Suuri osa henkilötiedoista, joita kunnalla on, kerätään siksi, että kunta voi hoitaa erilaisia viranomaistehtäviä. Silloin käytetään nimitystä henkilötietojen kerääminen yleisten etujen hoitamiseksi, kuten esimerkiksi koulutoiminnan.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, mitä henkilötietoja sinusta käsittelemme, ja saada kopiot tiedoista. Siitä käytetään nimitystä oikeus tietojen saatavuuteen. Voit hyödyntää oikeuttasi milloin vain, ilman maksua mutta kohtuullisin ajanjaksoin.

Jos henkilötietojen käsittely tapahtuu sinun suostumuksellasi, sinulla on milloin tahansa oikeus perua suostumuksesi.

Sinulla on oikeus pyytää väärien henkilötietojen oikaisua. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojasi poistettaviksi (oikeus tulla unohdetuksi).

Sinulla on myös oikeus vaatia, että henkilötietojen käsittelyä rajoitetaan. Rajoittaminen merkitsee sitä, että henkilötietoja saa käsitellä vain tiettyihin tarkoituksiin ja henkilön pyynnöstä. Esimerkki tästä on se, että olet pyytänyt tiedon poistamista tai oikaisua, ja haluat, että rajoitamme käsittelyä, kunnes asian harkinta on valmis.

Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus saada tietosi siirretyiksi, silloin kyse on niin sanotusta tiedonsiirrosta.

Oikeutesi ovat voimassa henkilötiedoista vastaavan lautakunnan piirissä. Jos lautakunta tekee päätöksen, joka on sinua vastaan henkilötietoasioissa, sinulla on oikeus saada siitä päätös, josta voit valittaa hallintotuomioistuimeen.

Sinulla on myös oikeus valittaa Tietosuojan tarkastuslaitokselle (Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)), joka on valvontaviranomainen. Sinulla saattaa myös olla oikeus vahingonkorvaukseen, jos käsittelemme henkilötietojasi virheellisesti.

Yhteystiedot

Lisätietoja on kunnan kotisivulla enkoping.se/personuppgifter. Siellä on myös eri lautakuntien yhteystiedot, jos haluat tietää lisää jonkin erityisen toiminnan henkilötietojen käsittelystä.

Kunnan s-postiosoite: kommunen@enkoping.se