Kunnallinen suomen kielen neuvonpitoryhmä

Neuvonpitoryhmä on foorumi, jossa teemme työtä yhdessä sinulle, joka olet suomenkielinen ja asut Enköpingissä. 

Tällä sivulla löydät muistiinpanoja viimeisestä kokouksesta ja seuraavan kokouspäivämäärän sekä ryhmän yhteystiedot.

Ryhmän tehtävä

Enköpingin kunnallinen suomen kielen neuvonpitoryhmä (KFS) on neuvonpitoa ja Enköpingin kunnan ja kunnan ruotsinsuomalaisen vähemmistön edustajien keskinäistä tiedonvaihtoa varten. Neuvonpitoryhmä on neuvoa-antava elin, joka antaa ruotsinsuomalaiselle vähemmistölle mahdollisuuden vaikuttaa sitä koskeviin asioihin.

Järjestäytyminen

Ryhmään kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä viisi jäsentä ja seitsemän varajäsentä. Ryhmä raportoi kunnanhallitukselle ja saa hallinnollista apua kunnanhallintotoimistolta.

Seuraava kokous

Seuraava ryhmän kokous pidetään 28. helmikuuta kello 17.30-19.30, Linbanegatan 12.

Ota yhteyttä ryhmän jäseniin

Voit myös lähettää meille sähköpostia, jos sinulla on kysymyksiä tai jos mietit jotakin.

Sähköposti: kfs@enkoping.se

Työjärjestys

Linkki kunnallisen suomen kielen neuvonpitoryhmän työjärjestykseen (ruotsiksi)

Kokousmuistiinpanot

2024