Plogning på gator och i ditt bostadsområde

Plogning i tätorterna är det oftast vi på kommunen eller en entreprenör som sköter. Vi börjar med genomfartsleder, bussgator samt prioriterade gång- och cykelvägar.

Under vintern ska du kunna använda vägarna trots snö och halka. De ska därför plogas och sandas.

Vanliga frågor och svar om snöröjning

Sex–åtta timmar innan alla gång- och cykelleder samt de större lederna och bussgatorna är röjda.

Tiden kan variera på grund av snömängd eller om snön är lätt eller tung.

Vi hinner tyvärr inte ploga bort snövallarna. Vi behöver lägga den tiden på att ploga vägarna först och främst.

Framför fastigheter är det fastighetsägarens ansvar att skotta eller ploga bort snön.

Vi prioriterar ena sidan för att få säkra skolvägar och bättre tillgänglighet. Vi brukar också ta hänsyn till vilken sida det finns belysning.

När vi snöröjer händer det ibland att vi råkar placera snö på olämpliga ställen. Oftast går det bra när det inte är stora mängder, men vid större snöfall eller återkommande snöfall växer vallarna och kan hamna på sämre platser.

Vid synpunkter eller klagomål får du gärna höra av dig till kontaktcenter så att vi kan bedöma och se om det behöver åtgärdas. Om en skada redan har inträffat kan du läsa mer på vår sida om försäkringar.

När vi plogar prioriterar vi säkerheten. Därför snöröjer vi med plogen i flytläge. Vi kan öka trycket manuellt om det behövs, men då måste vi vara säkra på att det inte finns några ojämnheter i marken. Ökar vi trycket för mycket och kör på en ojämnhet kan det ta tvärstopp eller så kan fordonet få kast åt sidorna.

Så plogar kommunen

Vid behov plogar kommunen under hela dygnet tillsammans med entreprenörer och Trafikverket.

När det är vinterväglag sätter vi in hela styrkan för att ploga vägarna. Vi plogar först vägarna som används mest samt de som måste plogas först.

  1. Genomfartsleder, bussgator samt gång- och cykelvägar är prioriterade.
  2. Gator i bostadsområden tar vi oftast sist. När det har kommit snö är det bra om inte bilar står parkerade på gatorna, så plogbilen kan komma fram ordentligt.

Därför har vi inte hunnit ploga i ditt område

Det kan finnas olika orsaker till varför vi inte hunnit plogat i ditt område.

Det kan bero på att vi har varit tvungna att ta andra platser först. Det kan också bero på att det står för många bilar ute på gatan. Då kan vi inte komma fram med plogbilen ordentligt. När det är snö är det viktigt att så få bilar som möjligt står parkerade ute på gatorna.

​Plogbilen kan vid olika tillfällen ha behövt köra iväg men den kommer tillbaka till din gata och plogar klart.

Skotta framför soptunnorna

Tänk på att skotta så att sophämtning kan ske. När det är snö och halka kan det vara svårt att hämta sopor.

Snövallar

​Det blir alltid en vall när vi har plogat. Vi har inte möjlighet att ta bort vallarna när vi har plogat. Vi behöver i stället arbeta för att alla ska få plogat inom en rimlig tid.

Plogning av gång- och cykelbanor

Vi vet att gång- och cykelbanorna används mycket för att ta sig till skolan och arbetet. Därför plogar och sandar vi dem så snabbt vi kan. Kartorna nedan visar vilka gång- och cykelvägar som plogas först.

​Det är olika fordon som plogar vägar och gång- och cykelvägar. De försöker köra parallellt men ibland hinner inte den som plogar på cykelbanan ikapp den stora plogbilen. Därför kan vägen plogas före gång- och cykelvägar.

Kartan visar vilka cykelvägar som snöröjs först i västra Enköping.

Kartan visar vilka cykelvägar som snöröjs först i västra Enköping. Den röda röjs allra först.

Karta som visar vilka cykelvägar som snöröjs först i mellersta Enköping.

Kartan visar vilka cykelvägar som snöröjs först i mellersta Enköping. Den röda röjs allra först.

Kartan visar vilka cykelvägar som snöröjs först i östra Enköping.

Kartan visar vilka cykelvägar som snöröjs först i östra Enköping. Den röda röjs allra först.