Vammat ja toimintarajoitteet

Jos sairastut tai vammaudut niin, että sinulle syntyy toimintarajoite, saatat tarvita apua ja tukea arjen toimista selviytymiseen.

Minkälaista tukea on mahdollista saada?

Oikeutesi palveluihin määräytyvät kahden lain perusteella:

 • Sosiaalipalvelulaki (SoL)
 • Laki eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS).

Asunnon mukauttamistuki

Jos sinulla on tarve, joko iän tai heikentyneen toimintakyvyn takia, tehdä muutoksia asuntoosi voit hakea siihen avustusta. 

Asunnon mukauttaminen tehdään sinulle joka iän tai heikentyneen toimintakyvyn takia tarvitset käytännöllisemmän asuin- ja lähiympäristön. Sinulla pitää olla mahdollisuus elää muiden tavoin ja käyttää asuntoasi niin kuin haluat.

Hakija itse kuvaa mille toiminnoille tukea haetaan.

Lisätietoa asunnon mukauttamistuesta ruotsiksi:

Minkälaista apua voin saada?

Voit saada apua mm. seuraaviin asioihin:

 • sosiaaliset aktiviteetit
 • henkilökohtainen hoitoapu
 • asunnon hoito.

LSS

Lain tarkoitus on taata huomattavista ja pysyvistä toimintarajoitteista kärsiville henkilöille tukea heidän jokapäiväisessä elämässään. Laki koskee LSS-laissa määriteltyjä henkilöryhmiä:

 • kehitysvammaiset ja henkilöt, joilla on todettu autismi tai autismin
 • kaltainen tila
 • aikuiset henkilöt, joilla on huomattava älyllinen kehitysvamma tai aivovaurio
 • pysyvästä, arkipäivää hankaloittavasta toimintarajoitteesta kärsivät henkilöt, joiden toimintarajoite ei ole normaalin ikääntymisen seurausta
  henkilöt, joiden avun tarve ei kuulu muun tuen piiriin.

Tämä oli lakitekstin yksinkertaistettu versio.

LSS:n mukaiset palvelutoimet

 • Neuvonta ja muu tuki (maakäräjäkunnalta)
 • Henkilökohtainen avustaminen
 • Saattajapalvelu
 • Yhteyshenkilö
 • Vuorottelupalvelu kotona
 • Lyhytaikaisoleskelu poissa kotoa
 • Lyhytaikaishoito yli 12-vuotiaalle koululaiselle
 • Asuminen perhekodissa tai asunnossa, jossa on tarjolla erityistä palvelua lapsille ja nuorille
 • Erityinen aikuisten palveluasunto tai muu henkilön tarpeiden mukaan sovitettu asunto
 • Päivätoiminta

Kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelu on tarkoitettu kaikille, joilla on toimintarajoitteen takia suuria vaikeuksia kävellä tai matkustaa julkisilla kulkuneuvoilla.

Kuljetuspalvelua myönnetään henkilöille, joiden toimintarajoite on pysyvämpää laatua.

Hae matkapalvelua

Tiedot ovat saatavilla ruotsiksi.

Omaiset ja vapaaehtoiset

Aviopuolison, vanhempien, lasten, ystävien ja naapureiden läheisenä oleminen voi joskus tuntua yksinäiseltä ja raskaalta, mikäli he eivät selviydy arjestaan omin voimin.

Voit saada neuvoja, tukea ja tietoa useasta Enköpingin kunnan toiminnasta. Sinulle voidaan järjestää myös vuorottelupalvelua, pääset puhumaan jonkun kanssa ja tapaamaan muita samassa tilanteessa olevia. Voit myös vain viettää yhteistä aikaa muiden kanssa ja puhua jostain aivan muusta.

Omaisille tarjotaan tukea myös kunnan muista hallinnoista ja toiminnoista, jotka eivät ole sidoksissa kuntaan.

Tarvitsetko lisätietoa?

Jos tarvitset lisätietoa, kerro mitä tarvitset ja lähetä tiedot meille sähköpostitse.

Sähköposti: kommunen@enkoping.se

Lisätietoja