Vanhustenhuolto

Haluamme tarjota ikääntyneille Enköpingin kunnan asukkaille laadukasta palvelua, hoitoa ja hoivaa.

Vanhustenhuolto tarjoaa ikääntyneille turvaa ja auttaa heitä heidän jokapäiväisessä elämässään silloin, kun he eivät korkean iän tai sairauden takia selviä omin voimin. Pääperiaatteena on auttaa asiakasta auttamaan itseään hänen omien tarpeittensa mukaan.

Sosiaalipalvelulaki (SoL)

Sosiaalipalvelulaki perustuu vapaaehtoisuuteen ja korostaa jokaisen omaa vastuusta itsestään ja tilanteestaan. Lain perustana on ihmisten samanarvoisuus ja yhtäläinen oikeus sosiaaliseen turvaan, hoitoon ja hoivaan.

Mitä tukea voit saada?

Oletko huomannut tarvitsevasi apua jokapäiväisessä elämässäsi ikääntymisen ja tai toimintarajoitteen takia? Voit jättää avustushakemuksen avustuskäsittelijälle. Avustuskäsittelijät auttavat sinua hakemaan oikeanlaista tukea ja apua.

Hakemuslomake löytyy sivun alalaidasta. Hakemuslomakkeet lähetetään kunnan avustusosastolle. Voit tehdä hakemuksen henkilökohtaisella käynnillä tai puhelimen kautta.

Saat kirjallisen päätöksen sinulle myönnetystä avusta. Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit valittaa siitä hallinto-oikeudelle. Valitusohjeet lähetetään päätöksen mukana.

Mihin sääntöihin päätökset perustuvat?

Oikeutesi palveluihin määräytyvät kahden lain perusteella:

  • Sosiaalipalvelulaki (SoL)
  • Laki eräille toimintarajoitteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS).

Hoito- ja hoivalautakunta noudattaa myös kunnallisia linjauksia palveluista. Lait ja linjaukset löytyvät sivun alalaidasta.

Millaista apua voin saada?

Voit saada muun muassa seuraavanlaista apua:

  • sosiaaliset aktiviteetit
  • henkilökohtainen hoitoapu
  • asunnon hoito.

Tietyissä tapauksissa erityisasuntoon muuttaminen voi olla tarpeen.

Mitä palvelutoimet maksavat?

Jotkut palvelutoimista ovat maksullisia.

Hakemuksen ja ilmoituksen ero

Kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen tuen ja hoivan tarpeesta hoito- ja hoivahallinnolle. Siinä tapauksessa avustuskäsittelijä ottaa yhteyttä henkilöön, jota ilmoitus koskee ja selvittää, haluaako henkilö hakea apua. Tuki on vapaaehtoista ja jokaisella on oikeus päättää elämästään itse. Siksi avun tarvitsijan täytyy hakea sitä itse.

Muistisairaiden palvelut

Enköpingin kunta kehittää aktiivisesti tukea ja apua muistisairaille. Sinun täytyy voida jatkaa mielekästä elämää ja elämänhallinnan tulee säilyä. Jos asut kotona, omaisesi saattavat tarvita tukea ja apua hoitotyöhön.

Muistisairaille tarjottavat palvelut:

  • Sopeutettu asuminen kun et enää pysty asumaan kotona
  • Päivätoiminta
  • Vuorottelupalvelu, tuki ja koulutus dementiatiimin puolesta

Läheistuki

Muistisairaus on vaikea sekä sairaalle itselleen että omaisille. Dementiatiimi tarjoaa omaisille neuvoja ja tukea. Tiimi toimii Källgatannilla 1B.

Hoitokodit

Kun hoidon ja hoivan tarpeesi kasvaa tai et enää tunne oloasi turvalliseksi kotona, hoitokoti voi olla hyvä vaihtoehto.

Enköpingissä on useita erilaisia hoitokoteja eri puolilla kuntaa.

Kunnan hoitokodit

Hoitokotien lisäksi kunta tarjoaa myös lyhytaikaisasuntoja.

Hakemus hoitokotiasuntoon

Jätä hakemus hoitokotipaikasta ja jos muutto katsotaan tarpeelliseksi, saat paikan.

Toimintarajoitteisten asuminen

Erityisasumista on tarjolla hoitokodeissa ja muistisairaiden asunnoissa. Erityisasumisessa palveluja, hoivaa ja hoitoa on tarjolla ympäri vuorokauden.

Lyhytaikaisoleskelu

Kunnan lyhytaikaisasunnot on tarkoitettu tilapäistä, ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitseville.

Omaiset ja vapaaehtoiset

Säännöt ja kotipalveluhakemus

Tarvitsetko lisätietoa?

Jos tarvitset lisätietoa, kerro mitä tarvitset ja lähetä tiedot meille sähköpostitse.

Sähköposti: kommunen@enkoping.se