Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ska se till att det finns välskötta kommunala fastigheter, rent vatten, väl underhållna och säkra vägar, unika parkmiljöer samt bra och goda måltider.

Nämnden styrs av en ordförande och
en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden hara ett arbetsutskott.

Tekniska nämnden har en egen förvaltning som heter samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder tekniska nämnden?

Under 2020 sammanträder tekniska nämnden den 26 februari, 25 mars, 29 april, 27 maj, 17 juni, 30 september, 28 oktober, 25 november och 16 december.

Vad är aktuellt under 2019?

Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar tillsammans mot ökad kundnytta, samverkan och större helhetssyn. Detta är viktiga steg för att kunna arbeta effektivt och hjälpa kommunen att, på hållbara sätt, klara sina utmaningar i samhällsbygget. Därför är flera mål, uppdrag och effekter i årets nämndplan inriktade på att stegvis rusta Enköping bättre för den utveckling och tillväxt som ställer stora krav på nämndens verksamheter.

Under 2019 kommer vi att arbeta mycket med trafikfrågor och hållbara transporter. Vi kommer att förbättra belysningen längst våra gång- och cykelvägar i kommunen. Vägen till Alstabadet är en statlig väg där det yttersta ansvaret ligger på Trafikverket. Enköpings kommun utreder frågan om cykelväg tillsammans med Trafikverket och Region Uppsala.

Vi vill fortsätta att minska den negativa miljöpåverkan från våra verksamheter. Därför kommer vi att arbete med att minska vårt matsvinn och öka andelen solceller i kommunens fastigheter.

Under 2019 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen att miljödiplomeras enligt Svensk Miljöbas. Att miljödiplomera sin verksamhet betyder att man måste se till att följa ett regelverk för miljö som ska leda till att verksamheten utvecklas och att verksamhetens miljöbelastning minskar.

Vad arbetar vi med på längre sikt?

Tekniska nämndens bidrag till att skapa ett hållbart samhälle sker bland annat genom vår planering av ett nytt vattenverk och reningsverk. Vi fortsätter också vårt arbete med tillgång och kvalitet på vattnet utifrån EU:s vattendirektiv.

Enköping växer och nämnden har därför flera viktiga byggprojekt inplanerade de närmaste åren: upprustning av Joar, en ny gymnasieskola och ett nytt familjebad.

Arbetet med att förverkliga kommunens trafikstrategi och parkeringspolicy fortsätter. Här kommer vi att arbeta med olika kampanjer för att fler ska välja att gå, cykla och resa hållbart i kommunen.

Vad betyder TN?

TN är en förkortning av tekniska nämnden.

Fördjupning

Kontakt

Hittar du inte svaret på din fråga?