Social­nämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg samt kommunens alkoholtillstånd och tillsyn enligt tobakslagen.

Nämnden styrs av en ordförande och
en första och andra vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett arbetsutskott.

Socialnämnden har en egen förvaltning som heter socialförvaltningen.

Vanliga frågor

När sammanträder socialnämnden?

Under 2019 sammanträder socialnämnden den 2 januari, 28 januari, 25 februari, 25 mars, 24 april, 20 maj, 18 juni, 26 augusti, 23 september, 21 oktober, 18 november och 16 december.

Vad ansvarar socialnämnden för?

Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten i Enköpings kommun. Nämnden ansvarar för att invånarna får det stöd och den hjälp som de har rätt till enligt socialtjänstlagen, när de behöver det.

Om socialnämndens uppdrag och ansvar

Vad är aktuellt just nu?

​Vi är en del i det nystartade Jobbcentrum som skapar en väg in till aktiviteter och insatser för invånare som står utanför arbetsmarknaden. Jobbcentrum samordnar insatserna som kommunen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan gör.

Vi samarbetar med utbildningsförvaltningen i projektet SkolFam. SkolFam är ett nationellt samarbete som ska ge familjehemsplacerade barn bästa möjliga förutsättningar att klara sin grundskoleutbildning. Forskning visar att familjehemsplacerade barn som går ut skolan med godkända betyg i årskurs 9 halverar risken för utanförskap i vuxen ålder.

Att upptäcka personer som utsätts för våld i nära relation är ett priorieterat utvecklingsområde. Vi har intensifierat vårt arbete kring det i alla våra verksamheter. Med hjälp av ny bedömningsmetod och andra insatser hoppas vi kunna hjälpa fler invånare att få hjälp så tidigt som möjligt.

Fördjupning